Kancelaria Auditingu i Podatków "Alfa" mgr Jadwiga Godlewska

O firmie

Usługi doradcy podatkowego:
- bieżące doradztwo podatkowe
- due dilligence prawno-podatkowe
- optymalizacja podatkowa
- dokumentacje cen transferowych
- usługi doradztwa biznesowego
- obsługa transakcji kapitałowych w tym:
* tworzenie, łączenie, przekształcenie spółek prawa handlowego
- doradztwo w procesie zakupu i sprzedaży spółek oraz zorganizowanych części przedsiębiorstw

Usługi biegłego rewidenta:
* badania sprawozdań finansowych - zbadano wartość aktywów w kwocie ponad 160 milionów złotych i wartość przychodów w kwocie ponad 780 milionów złotych za rok 2010
* prognozy i analizy finansowe, przygotowanie strategii rozwoju oraz biznes planów - wsparcie finansowania na ponad 135 milionów złotych
* due dilligence finansowe - wsparcie nabycia przedsiębiorstwa z branży turystycznej
* inne usługi biegłego rewidenta - badanie planów przekształceń, połączeń, wyceny raportów, sprawozdania założycieli i inne.

Specjalizujemy się w świadczeniu następujących usług:
- badanie sprawozdań finansowych,
- zakładanie i prowadzenie ksiąg rachunkowych,
a także:
- sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych),
- opracowanie zakładowych planów kont i zasad rachunkowości dla firm,
- sporządzanie deklaracji podatkowych (CIT, VAT, PIT, NIP),
- prowadzenie ewidencji podatkowych (książka przychodów i rozchodów, ryczałt, ewidencja VAT i inne).

Jeśli są Państwo zainteresowani korzystaniem z naszych usług poniżej publikujemy wykaz niezbędnych dokumentów do podpisania umowy z naszą Kancelarią:
- wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
- potwierdzenie nadania numeru NIP,
- zaświadczenie Regon,
- umowę z bankiem i prowadzenie firmowego rachunku bankowego,
- tytuł prawny do lokalu, w którym prowadzisz działalność.

W przypadku wcześniejszego rozpoczęcia prowadzenie działalności gospodarczej dodatkowo:
- ostatni NIP-1 (w przypadku os. fizycznej), lub NIP-2 (w przypadku os. prawnej),
- VAT R lub VAT Z,